Vertrouwenscontactpersonen

Bij VVA Achterberg

vertrouwenspersonen.jpg

VVA wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

MAAR STEL NU DAT…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen VVA willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VVA twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP) kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN (VCP) VAN VVA?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van VVA op de juiste plaats is.

Ook kun je terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN (VCP)?
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN (VCP)?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg met jou. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van VVA plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

VERANTWOORDELIJKHEID?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen (VCP) vallen onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het dagelijks bestuur van VVA. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN (VCP) VAN VVA?

Liesbeth van de Pavert
Telefoon: 0627-098705
E-mail: liesbethvandepavert@gmail.com

Hallo, mijn naam is Liesbeth van de Pavert en ben samen met Hendrik Jan Timmer de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij VVA. Graag wil ik mij aan jullie voorstellen (ook al ben ik voor velen al een bekend gezicht )
Ik woon in Veenendaal, getrouwd met Jaap en moeder van dochter Joëlle (17 jaar) en zoon Wouter (14 jaar). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als administratief medewerkster bij onze bedrijven Metselgilde Veenendaal en Pavert Steigerbouw Verhuur Veenendaal.
Als moeder van 2 voetballende kids weet ik hoe fijn het is, om in teamverband je favoriete sport uit te oefenen en om samen te winnen en te verliezen.
VVA ervaar ik als een gezellige kleinschalige club, die veiligheid en sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Ik ben al een aantal jaren vrijwilligster achter de bar in de kantine en doe dat met veel plezier.
Samen met Hendrik Jan Timmer hoop ik deze functie met volle overgave uit te voeren.


Hendrik Jan Timmer
Telefoon: 0654-226266
E-mail: timmer@hjtmakelaars.nl

Mijn naam is Hendrik Jan Timmer en ik ben ruim 10 jaar geleden bij VVA betrokken geraakt door onze kinderen (wij hebben 2 jongens, Jeroen en Martijn die samen bij VVA voetballen). Zij gaven destijds aan te willen gaan voetballen maar dan wel bij VVA want dat was de club waar ook veel van hun vriendjes speelden. Van de keuze van mijn kinderen heb ik nooit spijt gehad. VVA blijkt een gezellige en gemoedelijke club te zijn met een dorps karakter waar iedereen gewoon met 2 benen op de grond staat en als het nodig is iedereen ook zijn steentje bijdraagt.

In het dagelijks leven ben ik makelaar-taxateur en heb mijn eigen kantoor, HJT Makelaars, in Wageningen. Doordat wij in Rhenen wonen is ons werkgebied hoofdzakelijk Wageningen en Rhenen en heb ik al vele mensen van VVA kunnen begeleiden bij het kopen en verkopen van een woning.

Toen er voor het nieuwe voetbalseizoen vertrouwenscontactpersonen (VCP) werden gezocht heb ik besloten om mij hiervoor beschikbaar te stellen omdat ik vind dat kinderen onbekommerd moeten kunnen genieten van hun sport en geen gedoe aan hun hoofd moeten hebben. Ik hoop mijn steentje hieraan te kunnen bijdragen.
Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg is, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij VVA aan te spreken. Wij zijn er voor jou!