Paginas

Sponsor worden?

“SCOREN MET VOETBAL EN BUSINESS DOOR SAMENWERKING EN SFEER”

Is onze slogan waartoe u zich hopelijk aangesproken voelt. Continuïteit is voor V.V.A. Achterberg een belangrijke factor. Daarom is een technisch beleidsplan en een aansprekend sponsorbeleid essentieel. Het technisch beleidsplan moet garant staan voor een goede jeugdopleiding en een soepele doorstroming naar de selectieteams. Om het lidmaatschap betaalbaar te houden, de doelstellingen, randvoorwaarden en ambities van de club te realiseren en de ingezette koers te kunnen vervolgen zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. In onze sponsorvisie zijn uitingen als ‘samenwerking’, ‘continuïteit’, ‘voor wat, hoort wat’, ‘netwerken’, ‘naamsbekendheid’, ‘positieve regionale uitstraling club en sponsor’ en ‘business to business’, belangrijk.

Sponsorvormen
Ons uitgangspunt is dat iedere vorm van sponsoring welkom en bespreekbaar is. Waar mogelijk, is ons streven wel om tot meerjarige afspraken te komen. Dit om continuïteit in de sponsorinkomsten en in de relatie met onze sponsors te hebben. Over vormen van sponsoring informeren wij u graag separaat nader. Ook over de mogelijkheid om, in overleg met u, op maat toegesneden sponsorpakketten samen te stellen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over sponsoring binnen V.V.A. Achterberg dan kunt u contact opnemen via sponsoring@vva-achterberg.nl.