Het is 1 Juli geweest en, WIJ MOGEN WEER! MEER!

02-07-2020

Het is 1 Juli geweest en we mogen weer meer. Maar wel onder voorwaarden.

In het protocol verantwoord sporten van NOCNSF staat beschreven waar wij, VVA Achterberg, ons aan te houden hebben.

Lees, hier, het protocol van NOCNSF.

Als bestuur van VVA Achterberg vragen wij jullie om goed voor elkaar te zorgen en je aan de geldende voorschriften te houden.

Samen komen wij de zomer door op weg naar het “ nieuwe normaal ”.

Bestuur VVA Achterberg.