Deel 2 over 50 jaar voetbal in Achterberg!

18-02-2021

“Het was een leuk cluppie! Ik herinner mij vooral de man achter de gordijnen nog!”.

In Deel 1 heb ik de oprichting besproken. Na de oprichting van VVA is de uitbreiding begonnen. VVA wilde een sportcomplex, maar die moest worden gevonden. Dit was niet gemakkelijk omdat er veel tegenwerking was. Een plek vinden rondom de kern van Achterberg wilde VVA hebben maar dit bleek niet mogelijk. Het principiële won van het sportieve! Dhr Schrijvershof, kroegbaas van Café de Driehoek in Rhenen was de eerste die de club hielp. Er mocht op zijn land achter in de Friesesteeg getraind worden. Er werden auto’s langs het spreekwoordelijke veld gezet als verlichting. De autolampen aan en trainen maar. Na de training moest menig auto aangeduwd worden!

Uiteindelijk is er een stuk gemeentelijke grond door de gemeente beschikbaar gesteld. Op de huidige plek van Sportcomplex ”de Meent”. Dit was ook het enige wat de gemeente voor VVA deed. Ontginnen en er een voetbalveld van maken moest zelf gedaan worden. Zoals gezegd is het geen makkelijke weg geweest. Met tegenwind werken versterkt samenwerking. Dit maakte het bij VVA los. De saamhorigheid en de wil om de vereniging een gezicht te geven groeide. Steeds meer mensen sloten zich aan bij VVA en het enthousiasme kreeg vorm. Een plek, weiland, had VVA nu de rest nog.

“Roet de Brok” was de man die het grasland omtoverde tot voetbalveld. <Dat Roet ook een uitmuntende gehakbal draaier en kantine baas was wisten we nog niet>. De man achter de gordijnen! Het is, met hulp van velen, Roet gelukt om een voetbalveld te maken. Jan “Foesie” heeft de doelen gemaakt en geschonken. Nu moest er ook kleedruimte en een kantine komen.

Tegenover de Dijk aan de Cuneraweg in Achterberg ,bij Boer v Roekel, stond een oude kippenschuur. Deze schuur is door boer v Roekel geschonken aan VVA. Daar maken we iets moois van werd er gezegd. En zo werd die kippenschuur gesloopt en opnieuw opgebouwd in de Meent.VVA had een kantine!

De mannen waren wat trots op “hun Keet”. VVA had de beschikking over 2 kleedkamers een berghokje annex scheidsrechter kleedruimte, een keukentje en een soort van trog om je benen te wassen. Alles met koud water want er was geen warmwater. De 2 kleedkamers waren ingeruimd met bankstellen en stoelen en hadden een tussenwand die omhoog gedraaid kon worden. Na de wedstrijd klapte je de wand weg en had je een kantine! Kratjes koppijn Grolsch en napraten maar! Er hing een gordijn tussen de “kantine” en keuken. De ballen gehakt stonden er heerlijk te pruttelen op een geschonken gasstel <met gasflessen>. Zoals gezegd is Roet bereid gevonden om de eerste kantine baas te worden. Roet begon s `morgens om 7 uur met muizen weg jagen, gehaktballen draaien, lijnen trekken en alles wat erbij kwam. S ‘avonds om 17.00 ging hij weer op huis aan. Allemaal vrijwilligers werk. Trouwens alles en iedereen die aan het helpen was deed dit op vrijwillige basis. Dat was heel normaal in die tijd.Aan enthousiasme ontbrak het dus niet in Achterberg begin 70. Jong en oud iedereen was er. Er zijn er die nu nog een zere duim hebben want niet iedereen kon timmeren, wel hard slaan!Deze “Keet” is later verlengd met nog een stuk kippenhok en in 1980 is de huidige kantine tot stand gekomen.


De eerste kantine van VVA

Deel 3 zal gaan over de eerste elftallen van VVA

Met vriendelijke groet, Wally Druijff