VVA Achterberg ontvangt steun van Gemeente Rhenen

27-05-2021

Sinds februari 2020 zijn we onderhevig aan het Covid-19 virus en dat heeft niet alleen grote impact op ons dagelijks leven, maar heeft ook grote impact op het verenigingsleven en de sociale contacten. Nadat het seizoen 2019-2020 vroegtijdig beëindigd werd kende het seizoen 2020-2021 slechts 4 competitierondes en werd er sinds oktober ’20 geen voetbalwedstrijd meer gespeeld en ging ons land een aantal keren in lockdown. Naast de sportieve impact zijn er ook grote financiële gevolgen voor onze vereniging, want door de opgelegde maatregelen vanuit de overheid zijn alle inkomsten van de kantine op trainingsavonden en wedstrijddagen al een aantal maanden volledig opgedroogd, terwijl de meeste vaste lasten (huur sportpark, verzekeringen, beveiliging, energielasten) gewoon door blijven lopen. In maart ’20 bepaalde de overheid dat de kantines dicht moesten blijven, maar mochten in juli ’20 weer geopend worden, maar toen was het voetbalseizoen ten einde. Vanaf oktober ’20 gingen de kantines wederom op slot en zijn tot op heden gesloten. Gelukkig zijn er versoepelingen afgekondigd en mag ons buitenterras op de zaterdagmiddagen weer geopend worden. Naast de contributies van leden en sponsorbijdragen is de kantineomzet een grote bron van inkomsten voor onze verenging. Gelukkig hebben we leden die tot nu toe trouw hun contributie hebben betaald, maar de sponsorbijdragen zijn met 50% gedaald en onze kantine-omzet is al maanden nihil. Natuurlijk hebben we gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming voor vaste lasten (TLV) die door de overheid in het leven is geroepen, maar deze tegemoetkoming dekt bij lange na niet het omzetverlies. Daarom hebben we een brief geschreven naar de Gemeentelijke overheid en een verzoek gedaan om een vermindering van de huurlasten. Dit verzoek is gehonoreerd door de Gemeente en daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. Helaas zijn er de afgelopen weken in de verschillende media berichten verschenen, dat VVA Achterberg een noodlijdende club zou zijn en dat het voortbestaan in gevaar zou komen. Deze uitspraken zijn volledig uit de lucht gegrepen door de desbetreffende journalisten en nergens op gebaseerd. VVA Achterberg heeft niets anders gedaan dan gebruik gemaakt van de maatregelen die door de overheid geboden worden en we zijn daarin gesteund door de Gemeente Rhenen.

Bestuur VVA Achterberg