Vacatures VVA Achterberg

14-05-2019

VVA Achterberg gaat het ver schoppen en wil jij daaraan meewerken?

Het gaat weer goed met VVA Achterberg en daar zijn we trots op!

Zowel sportief als financieel zijn we een gezonde club mede door hard werken van alle vrijwilligers waarbij we de herkenbare VVA Achterberg cultuur nastreven: sportieve ambities combineren met plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid!

Om dit te kunnen bewerkstelligen en uit te breiden heeft VVA Achterberg diverse functies die cruciaal zijn om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

Een aantal van deze functies komen aan het einde van dit seizoen vacant.

Graag willen we je uitnodigen de vacatures door te lezen en mocht je interesse hebben om één van deze vacatures in te vullen of heb je nog vragen dan staan we je graag te woord.

Bestuur VVA Achterberg

Voorzitter VVA Achterberg

Je draagt zorg, samen met de overige bestuursleden, voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.

 • Het leiden van de maandelijkse bestuurs- en jaarlijkse algemene leden vergaderingen.
 • Stelt in samenspraak met de secretaris de agenda voor de komende vergadering samen.
 • In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader.
 • Laat zich informeren door de commissies.
 • Stelt de vertrouwenspersonen aan en laat zich informeren door deze vertrouwenscontactpersonen.
 • Heeft de werkgeversrol naar werknemers.
 • Het verlengen/opzeggen van contracten met werknemers in samenspraak met de penningmeester en de technische commissie.
 • Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement en de voorschriften KNVB.
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en onderhouden van de contacten met de KNVB, gemeente, andere verenigingen en derden.

Het aantal uren per week verschillen maar gemiddeld genomen is dit 2-3 uur per week.

Voor informatie over bovenstaande taken m.b.t. voorzitter kun je contact opnemen met Marc

Bouwman – 0628-105992

Penningmeester VVA Achterberg

Je zorgt ervoor dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn zodat de huidige gezonde financiële situatie van de club gehandhaafd blijft.

 • Belast met inning van de vastgestelde contributies via ClubCollect.
 • Belast met inning van sponsorgelden in samenspraak met de sponsorcommissie.
 • Belast met inning van boetes en administratiekosten.
 • Fiatteert facturen en declaraties voor betaling.
 • Verzorgt betalingen van facturen, declaraties en (vrijwilligers)vergoedingen.
 • Verzorgt boekhouding en periodieke aangiftes van belastingdienst i.s.m. Gerben de Rooder van administratie/belastingskantoor Yens
 • Verzorgt de kantine administratie.
 • Verzorgt periodieke financiële rapportages.
 • Verantwoordelijk voor opstelling van jaarrekening en financieel jaarverslag.
 • Legt jaarrekening en financieel jaarverslag voor aan kascommissie ter beoordeling, en vervolgens ter goedkeuring aan Algemene Ledenvergadering.
 • Verantwoordelijk voor opstelling van jaarbegroting en de goedkeuring hiervan.
 • Verzorgt c.q. coördineert eventuele subsidie aanvragen.
 • Verzorgt de voor de vereniging noodzakelijke verzekeringen.

Het aantal uren per week verschillen maar gemiddeld genomen is dit 1-4 uur per week.

Voor informatie over bovenstaande taken m.b.t. penningmeester kun je contact opnemen met Bertus v.d. Meijden – 0653-909503

Kantinebeheerder VVA Achterberg

Je zorgt voor het reilen en zeilen rondom onze mooie kantine.

 • Het maken en coördineren van de jaarplanning voor de ochtend-, middag en avond dienst van de bar vrijwilligers.
 • Verzorging van de wekelijkse inkoop.
 • Bestellingen opruimen ( wordt nu nog gedaan door klusploeg ).
 • Contacten onderhouden met de leveranciers.
 • Aanspreekpunt reserveringen verjaardagen/ vergaderingen bruiloften.
 • Na grote feesten kantine / VOC ruimte ordenen.
 • Kassa opmaken ( 2x per week ) en je zorgt voor een sluitend kasbeleid i.s.m. de penningmeester.
 • Zaterdagochtend kantine openen en bedrijfsklaar maken.
 • Kantine afsluiten op zaterdagen ( indien de middagploeg geen sleutel heeft ).
 • Kantinezaken regelen rondom toernooien.
 • Contact onderhouden met schoonmaakbedrijf ( loopt nu deels via klusploeg ).

Het aantal uren per week verschillen maar gemiddeld genomen is dit 3-5 uur per week.

Voor informatie of ben je bereid tot invulling van een gedeelte van bovenstaande taken m.b.t. kantinebeheerder dan kun je contact opnemen met Everard Sukkel – 0610-919053