BVV Vrijwilligersbeleid

05-07-2024

Het blijft moeilijk om vrijwilligers te vinden, die mee willen draaien in onze (gezellige) klusploeg of een paar uurtjes per maand onze (enthousiaste) barmedewerkers willen bijstaan. Eerder heb je hierover ook al vernomen bij onze alarm-kreet "Hoe laat is het bij VVA?" (december 2023). Die kreet heeft weliswaar een beperkt aantal vrijwilligers opgeleverd, maar te weinig om 2024-2025 in te gaan.

Wanneer er geen vrijwilligers bijkomen, zijn we genoodzaakt om tegen betaling extern krachten in te huren. Dat mag niet ten koste gaan van de begroting van VVA en moet dus anders gedekt worden. Daarom heeft het bestuur van VVA beleid opgesteld om hierin te voorzien. Dit beleid is op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering op 8 april 2024 door de leden goedgekeurd en gaat nu in werking worden gezet. In de bijlage tref je dit BVV-vrijwilligersbeleid aan : dit geldt voor alle leden, dus neem hier goed kennis van.

De "Betaalde Vrijwaring van Verenigingsinzet" (BVV) maakt het mogelijk om tegen betaling géén inzet te hoeven plegen; u betaalt dus en bent dan gevrijwaard van de benodigde verenigings--ondersteuning. Hier hopen wij NIET op.

Neem ons VVA-beleid dus eerst goed door !!

De BVV-plichtige leden (zie het BVV-beleid) ontvangen later deze week een tweede e-mail van het VVA-bestuur, waarin wordt toegelicht welke vrijwilligerstaken mogelijk (= noodzakelijk) zijn en een formulier om zich hiervoor aan te melden. Daarbij gevoegd is een korte toelichting op de (leuke) inzet-mogelijkheden. Maar uiteraard mogen ook de niet-BVV-plichtigen zich in het belang van de vereniging aanmelden om gezellig iets voor VVA te doen, ook buren, familie, kennissen, etc. GRAAG !!

ZONDER VOLDOENDE VRIJWILLIGERS BLIJFT EEN CLUB NIET IN STAND.

Namens het bestuur,

Henk Kluitenberg, 73 jaar (and still going..., maar tot wanneer ...?)
- secretaris VVA
- (nog steeds) scheidsrechter bij VVA
- juridisch adviseur VVA
- (hopelijk tijdelijk) vrijwilligers-coördinator
- en wat daar verder nog allemaal bijkomt ... (en Adri, Everard en anderen doen nog veel meer dan ik ... !!)

Zie je dat we je nodig hebben ..... !!??

Klik HIER voor BVV-Vrijwilligersbeleid.