Bezoek aan oud voorzitter Marc Bouwman

19-06-2020

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wilden wij al op gepaste wijze afscheid nemen van Marc Bouwman als voorzitter van VVA Achterberg. Hij zat echter in Gambia met zijn vrouw die één van de drijvende krachten is van Team Rescue Baby. Een organisatie die een betere zorg realiseert voor moeder en kind zodat de babysterfte verminderd en moeders begeleid worden. Dit alles gebeurd in Essau – Gambia. Dan verplaatsen wij het `officiële’ afscheid maar naar de vrijwilligersavond. Zoals wij allen weten gooide het Coronavirus hier roet in het eten!

Om Marc toch te bedanken en hem alsnog in het zonnetje te zetten hebben wij met enkele bestuursleden een bezoek gebracht bij Marc thuis. Onder zonnige omstandigheden hebben wij Marc een bos bloemen en een cadeaubon mogen overhandigen.

Marc is een van de drijvende krachten geweest om het voetbal in Achterberg voort te zetten na het faillissement van VVA `71. In 2016 is hij de eerste voorzitter geweest van VVA Achterberg. Onder zijn leiding is VVA Achterberg weer de gewaardeerde dorpsclub geworden waar vele achterbergers en mensen vanuit de omgeving zowel actief als passief de club ondersteunen en zodoende een gezellige verenigingssfeer creëren.

Hij had graag als voorzitter een promotie mogen vieren. Ondanks dat wij er vaak dichtbij zaten is dit helaas niet gelukt. Wat wel gelukt is, is een vereniging neerzetten die er staat! Begonnen met 3 elftallen is dit momenteel uitgegroeid tot een vereniging met 5 seniorenelftallen.

Bij de jeugd heeft hij wel wat kampioenschappen mee mogen maken en er is zelfs een jeugdteam wat op hoofdklasseniveau presteerde! Momenteel loopt het aantal jeugdleden iets terug maar er wordt hard aan gewerkt om dat weer op niveau te krijgen.

Het feit dat Marc afgetreden is als voorzitter wil nog niet zeggen dat wij hem niet meer zien op ons sportpark. Regelmatig is hij er nog te vinden en als vrijwilliger is hij nog bij de club betrokken. Ook is hij ten alle tijden bereidt om mee te denken en adviezen te geven indien nodig.

Wij bedanken Marc voor zijn verdiensten voor de club en wensen hem alle gezondheid en geluk toe.

Egbert van der Burg.

Meer nieuws
Overzicht