EXTRA MAATREGELEN OP ONS SPORTPARK: GEEN TOESCHOUWERS EN KANTINE DICHT

01-10-2020

Maandag jl. kondigde de Rijksoverheid aan dat vanaf 29 september jl. vanaf 18:00 uur er geen toeschouwers meer bij sportwedstrijden aanwezig mogen zijn. Daarnaast mogen sportkantines niet meer open. Deze twee maatregelen zijn voorlopig voor de komende drie weken afgekondigd. De besmettingscijfers zijn op dit moment zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt dus vanaf 29 september a.s. ook voor sportpubliek en voor bezoekers van sportkantines. Het verbod op toeschouwers geldt voor zowel de amateursportwedstrijden als voor profsportwedstrijden.

VVA Achterberg respecteert dit besluit en heeft de consequenties voor onze vereniging in kaart gebracht. De komende drie weken gelden daarom de volgende extra corona maatregelen. Deze komen bovenop de al eerder op onze website gepubliceerde maatregelen.

Wij roepen onze leden en de ouders van onze jeugdleden op om zich te houden aan deze regels. Alleen door ons strikt te houden aan de regels, kunnen we verantwoord blijven sporten.

Voorbehoud: van de Gemeente Rhenen is nog geen informatie ontvangen m.b.t. een eventuele noodverordening. Een evt. noodverordening kan nog leiden tot aanpassing van deze regels.

Algemene richtlijnen RIVM

 • Gebruik je gezonde verstand.
 • Blijf thuis als jij of één van de gezinsleden een van de volgende milde symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Houdt 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het gemeenschappelijke toilet.
 • Schud geen handen.

Publiek / Toeschouwers
Vanaf komende zaterdag 3 oktober is het niet meer mogelijk om een thuis- of uitwedstrijd te bezoeken. Toeschouwers zijn helaas niet meer welkom. Dat geldt ook voor de trainingen.
Stewards zullen op de wedstrijddagen bij de ingang van ons sportpark toezien op handhaving hiervan.

Wie mogen er naast de spelers wel op ons sportpark aanwezig zijn?
Alleen specifieke personen, die op dat moment in functie zijn, mogen bij de training of de wedstrijd aanwezig zijn:

 • De teambegeleiding. Hierover zal het bestuur met elk team duidelijke afspraken maken, waarbij het uitgangspunt geldt, dat alleen spelers en staf die op het wedstrijdformulier staan, aanwezig mogen zijn. Geblesseerde- en geschorste spelers, nemen geen deel aan de wedstrijd en mogen ook niet als toeschouwer aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden van jeugdteams geldt dat maximaal 5 chauffeurs als publiek aanwezig mag zijn.
 • De scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter.
 • Gastheer/vrouw wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer.
 • Verslaggevers.
 • Door het bestuur aangewezen personen.
 • Bestuursleden.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als je kind traint of een wedstrijd speelt op ons eigen sportpark, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. Wij verzoeken je om je kind af te zetten op het sportpark en het sportpark weer te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Mag ik dan blijven kijken?
Dat ligt er aan. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 19 jaar vallen maximaal 5 BENODIGDE chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Wat betekent in dit geval BENODIGDE chauffeurs?
Het aantal chauffeurs wordt bepaald door de groepsgrootte van het team. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er meer auto’s gebruikt worden dan nodig is om het team te vervoeren. Het moet voorkomen worden dat er opeens 15 auto’s ‘nodig’ zijn om een team van 15 spelers te vervoeren. Een team van 15 spelers heeft inclusief de teambegeleiding maximaal maar 5 auto’s nodig. Dat betekent dus dat naast de teambegeleiding er maximaal nog 5 anderen mogen blijven kijken.
Een JO9 team heeft minder spelers en dan zullen er minder chauffeurs mogen blijven kijken.
Ga je naar een vereniging in Rhenen, Elst of Veenendaal zet dan je zoon of dochter bij het betreffende sportpark af en haal hem of haar na de wedstrijd weer op. Ga je naar een andere vereniging buiten Rhenen, Elst of Veenendaal, spreek dan samen met de begeleiding en de andere ouders af, wie er rijdt. Doe het bij voorkeur om toerbeurt zodat je misschien toch nog een keer kan kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (ouder dan 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Mag ik dan blijven kijken?
Nee, dat mag niet. De uitzondering dat de benodigde chauffeurs mogen kijken, geldt bij deze leeftijdscategorie niet.

Mogen bezoekende teams wel naar een wedstrijd op ons sportpark kijken?
Nee, dat mogen zij niet. Maar ook voor hen geldt bij jeugdleden t/m 19 jaar dat de BENODIGDE chauffeurs onder teambegeleiding vallen en dus niet onder de regel voor toeschouwers. Wij zullen onze bezoekende verenigingen oproepen om zoveel mogelijk te carpoolen en hen aangeven dat naast de begeleiding er maar maximaal 5 mensen welkom zijn op ons sportpark.

Mogen sporters en/of teambegeleiders voor hun wedstrijd of training kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee, dat is niet toegestaan. Kom dus niet te vroeg naar het sportpark.

Mogen sporters en/of teambegeleiders die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters en/of teambegeleiders die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Clubhuis / Kantine
De kantine en het terras zijn tot en met 20 oktober a.s. gesloten. Of we daarna weer open mogen hangt uiteraard af van de corona situatie op dat moment. Het is niet toegestaan om na afloop van de training of wedstrijd bij elkaar in de kleedkamer te zitten en samen nog iets te drinken. Deze regel was overigens al van toepassing. Wij vragen je nadrukkelijk om je hieraan te houden!

Wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer
Om tegenstanders en scheidsrechters te kunnen blijven ontvangen is het wedstrijdsecretariaat op zaterdag geopend. De achterdeur bij de buitenbar zal op zaterdag daarvoor open zijn. Via de bekende paaltjes en kettingen is de doorgang naar de kantine afgezet.
Bij thuiswedstrijden van VVA Achterberg 1 zal ook de bestuurskamer geopend zijn.

Toiletten
Het gebruik van de toiletten is ongewijzigd. Deze blijven open. Ook bij de toiletten geldt 1,5 meter afstand houden.

 • Er mogen 2 personen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het toilet.

Kleedruimtes
Het gebruik van de kleedruimtes is ook ongewijzigd. Ook deze blijven open.

Voor teams van VVA Achterberg:
Het bestuur bekijkt per zaterdag, afhankelijk van de geplande thuiswedstrijden, of er een mogelijkheid is om alle teams van VVA Achterberg een kleedkamer toe te wijzen. Als een team een kleedkamer toegewezen heeft gekregen, dan kun je deze gebruiken voor om te kleden en na de wedstrijd te douchen.

 • Spelers ouder dan 18 jaar dienen ook hier 1,5 meter afstand te houden en met niet meer dan 9 personen tegelijk de kleedkamer te gebruiken, zodat je in groepjes om moet kleden.

Uitzondering is er voor VVA Achterberg 1, want zij krijgen kleedkamer 6 toegewezen (onder de tribune). En ook voor hen geldt: omkleden en douchen per toerbeurt.

Voor bezoekende teams:
Het bestuur bekijkt per zaterdag, afhankelijk van de geplande thuiswedstrijden, of er een mogelijkheid is om de bezoekende teams een kleedkamer toe te wijzen. Uitgangspunt daarbij is om de bezoekende teams die van verder weg komen voorrang te geven bij het gebruik van de kleedruimtes.

Ook hier geldt:

 • Spelers ouder dan 18 jaar dienen ook hier 1,5 meter afstand te houden en met niet meer dan 9 personen tegelijk de kleedkamer te gebruiken, zodat je in groepjes om moet kleden.

Als er geen ruimte is dan moet men zich thuis omkleden en douchen. Tassen/kleding etc. moeten dan door hen meegenomen worden naar het veld. We informeren de verenigingen vroegtijdig per mail als er geen kleedruimte voor hen is. Het desbetreffende team zal dan omgekleed moeten komen, niet kunnen douchen en na de wedstrijd z.s.m. het sportpark dienen te verlaten.

Uitzondering is er voor het bezoekende team van VVA Achterberg 1, want zij krijgen kleedkamer 5 toegewezen (onder de tribune). En ook voor hen geldt: omkleden en douchen per toerbeurt.

Het voelt alsof we weer een beetje terug zijn in het voorjaar, maar toen mochten we helemaal niet sporten. Op dit moment is het even niet anders. Gezondheid staat voorop. Zorg goed voor je zelf en hopelijk zien we elkaar weer snel langs de lijn of in de kantine.

Met sportieve en hartelijke groet, Bestuur VVA Achterberg
1 oktober 2020.