Prettige feestdagen en een sportief en een gezond nieuwjaar!

21-12-2020

Het jaar 2020 is een apart jaar geworden, doordat de hele wereld geconfronteerd werd met het Covid-19 virus. Afgelopen week werden er weer nieuwe/strengere maatregelen afgekondigd, omdat er grote zorgen zijn m.b.t. het overvol raken van de ziekenhuizen.

Ondanks alles wenst het bestuur van VVA Achterberg alle leden, vrijwilligers, supporters, relaties en sponsors goede kerstdagen en een sportief en vooral gezond nieuwjaar!