Contributie-betaling 1e seizoenshelft 2020-2021

08-10-2020

Vorige week hebben de leden van VVA Achterberg via Club Collect een contributie-nota ontvangen voor de 1ste helft van het seizoen. Deze nota dient uiterlijk 20 oktober a.s. voldaan te zijn aan de penningmeester van VVA Achterberg. De leden die op 31 oktober ’20 de contributie nog niet betaald hebben, worden per 1 november ’20 niet meer toegelaten bij trainingen en wedstrijden. Heb je vragen over de contributie? Stuur een mail naar penningmeester@vva-achterberg.nl.

Aanmelden en afmelden bij onze vereniging dient schriftelijk c.a. per mail te gebeuren bij onze secretaris Gijs-Jan Baardman. Ook verhuisberichten, wijziging telefoonnummer, e-mailadres etc. dienen schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden aan onze secretaris. Het mailadres van onze secretaris is: secretaris@vva-achterberg.nl

Wees sportief en betaal je contributie op tijd!!