Zullen wij in 2019 een beetje rekening gaan houden met elkaar?

19-12-2018

Daarom vraagt VVA Achterberg jullie aandacht voor een “ROOKVRIJE GENERATIE”.

Wij als bestuur zijn er op gewezen dat er buiten de kantine van VVA Achterberg niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met niet rokende. En dat er kinderen worden blootgesteld aan het “meeroken”. Meeroken, het inademen van tabaksrook van iemand anders, is schadelijk. Dit geldt ook voor inademen van tabaksrook in de buitenlucht.

Eigenlijk is roken niet meer van deze tijd, steeds meer mensen stoppen met roken of minderen met roken. Roken en sporten gaan gewoon niet samen! Roken op een sportpark, langs het sportveld, is eigenlijk iets wat niet hoort!

VVA Achterberg wil in 2019 een aantal maatregelen gaan nemen om het roken buiten de kantine te ontmoedigen. VVA Achterberg gaat rokers niet verplichten te stoppen met roken op ons sportpark maar, VVA Achtberg ziet graag dat rokende rekening gaan houden met niet rokende, “waar steek jij jouw sigaret op? Staan er kinderen om je heen?”.

Waarom wil VVA Achterberg het roken gaan ontmoedigen?

  • Kinderen verdienen het om beschermt te worden tegen schadelijk meeroken!
  • VVA Achterberg wil kinderen niet in de verleiding brengen om te gaan roken!
  • VVA Achterberg wil het goede voorbeeld geven tegen roken!
  • VVA Achterberg wil positieve aandacht geven aan niet roken!
  • Minder afval van sigarettenpeuken en –pakjes!

Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie.

VVA Achterberg wil in 2019 een bijdrage gaan leveren aan de beweging,

“Op weg naar een Rookvrije Generatie”.

Meer nieuws
Overzicht